آزمایشگاه زیست هوش‌افزار عقیق

آزمایشگاه زیست هوش‌افزار عقیق

در آزمایشگاه عقیق به انجام کارهای تحقیقاتی بر روی دو رشته مطرح امروزی بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی پرداخته می‌شود.