دسته‌بندی کروموزوم‌ها

دسته‌بندی کروموزوم‌ها

نرم‌‌افزار آمیتیس عقیق قادر خواهد بود کروموزوم‌ها را از روی عکس ارسالی به درستی دسته‌بندی کرده و در اختیار پزشک متخصص قرار دهد.